KOCh
KOCh KOCh

Video 51 Ošetření flegmóny bérce, stav po incizi abscedovaného varixu


Video 51

VIDEO 51:

Ošetření flegmóny bérce, stav po incizi abscedovaného varixu

.