KOCh
KOCh KOCh

Kapitola 1: Definice historie a členění chirurgie