KOCh
KOCh KOCh

Video 19 Laparoskopické transhiatální odstranění jícnu – alternativa ezofagektomie bez torakotomie


Video 19

VIDEO 19:

Laparoskopické transhiatální odstranění jícnu – alternativa ezofagektomie bez torakotomie

Autoři: doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., a kolektiv

.