Souhrn


Jícen
Pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností olomoucké jícnové školy

Miloslav Duda a kolektiv

 

Motto:
„Každý lékař má svůj oblíbený orgán a chorobu.“

Monografie shrnuje poznatky o diagnostice a léčbě širokého okruhu onemocnění jícnu. Tradice jícnové chirurgie byla založena v Olomouci prof. Vladislavem Rapantem v roce 1945 a touto problematikou se zde zabývají již čtyři generace chirurgů. Není proto nadsázkou, že autor hovoří o olomoucké jícnové škole a poukazuje na její vklad do této problematiky. Součástí knihy je i kompletní olomoucká bibliografie prací o jícnu, která do počátku roku 2012 čítá 305 publikací, a dále také seznam 68 prací o jícnových varixech. Jsou uvedeny i stručné životopisy významných osobností olomoucké jícnové chirurgie, údaje o interdisciplinární a mezinárodní spolupráci olomouckých chirurgů a poznámky o vývoji specializace v této medicínské disciplině. I když je kniha převážně sepsána chirurgem, neomezuje se jen na tento pohled, ale všechny kapitoly zahrnují alespoň základní poznatky i z dalších odborností, jež tvoří subspecializaci ezofagologie. Pozornost je věnována i historickým aspektům probírané tematiky, protože je známou skutečností, že neznalost historického vývoje daného problému často vede ke zbytečnému hledání a ověřování toho, co bylo již v minulosti zkoumáno a prověřeno. Speciální část knihy zahrnuje kapitoly o anatomii a fyziologii jícnu, klinickém vyšetření, diagnostice, vrozených vadách jícnu, hiátových herniích, refluxní nemoci jícnu, o zánětech jícnu jiného původu, neuromuskulárních poruchách jícnu, divertiklech jícnu, nádorech jícnu, poranění jícnu, jícnových varixech a portální hypertenzi a o jiných vzácnějších onemocněních jícnu. Tyto kapitoly jsou pak doplněny pojednáním o moderních metodách v jícnové chirurgii s odkazem na elektronickou verzi knihy, kde je k dispozici velký počet videosekvencí ilustrujících diagnostické a miniinvazivní léčebné postupy u jednotlivých onemocnění. Závěrečné kapitoly shrnují náhled na evidence-based medicine a hodnocení kvality v chirurgii jícnu a výhled do budoucnosti jícnové chirurgie.