Seznam používaných zkratek


 

  • DJ – divertikl jícnu
  • DJS – dolní jícnový svěrač
  • EKA – ezofagokardiální achalázie
  • GER – gastroezofageální reflux
  • GES – gastroezofageální spojení
  • GIT – gastrointestinální trakt
  • HH – hiátová hernie
  • HJS – horní jícnový svěrač
  • RE – refluxní ezofagitida
  • RNJ – refluxní nemoc jícnu