Autoři bloku Základní výkony ve všeobecné chirurgii


Oponenti:
  • MUDr. Lukáš Adamčík
  • MUDr. Jiří Gatěk, Ph. D.
Koordinátoři bloku:
  • prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
  • doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc.
Autoři jednotlivých kapitol:
Spoluautor kapitoly 2
Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
(vedoucí autorského kolektivu)
II. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
Autor kapitol 1 a 2
Doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc. doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc.
II. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
Autor kapitoly 3
Prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc. prim. MUDr. Adolf Gryga, CSc.
I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
a Chirurgické oddělení nemocnice Prostějov
Autor kapitoly 4
Doc. MUDr. Jiří Herman, Ph. D. doc. MUDr. Jiří Herman, Ph. D.
II. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
Spoluautor kapitoly 4
Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph. D. doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph. D.
I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Autor kapitoly 5
Prim. MUDr. Jaroslav Vyhnánek, CSc. prim. MUDr. Jaroslav Vyhnánek, CSc.
II. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
a Centrální operační sály a sterilizace FN a LF UP Olomouc
Autor kapitoly 6
MUDr. Jiřina Heroková MUDr. Jiřina Heroková
Chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a. s.
Spoluautor kapitoly 6
Prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph. D. prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph. D.
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas a. s. Zlín
Autor kapitoly 7
Prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
II. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
Autor kapitoly 8 a 9
MUDr. Petr Anděl, Ph. D. MUDr. Petr Anděl, Ph. D.
Chirurgické oddělení nemocnice
a Komplexního onkologického centra Nový Jičín
Spoluautor kapitoly 9
Prim. MUDr. Matěj Škrovina, Ph. D. prim. MUDr. Matěj Škrovina, Ph. D.
Chirurgické oddělení nemocnice
a Komplexního onkologického centra Nový Jičín