Kapitola 17: Posudková činnost a právní odpovědnost v chirurgii


Starší verze textu, platná před nabytím účinnosti některých nových zákonů.Nová verze se připravuje.

.