Autoři bloku Hrudní chirurgie


Oponenti:
  • prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
  • prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.
Koordinátoři bloku Hrudní chirurgie:
  • prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
  • prof. MUDr. Jiří Klein, Ph. D.
Autorský kolektiv:
Autor kapitoly: 9
Spoluautor kapitol: 1, 5
Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
(hlavní řešitel projektu a koordinátor bloku Hrudní chirurgie)
II. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci
Autor kapitol: 1–8
Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph. D. prof. MUDr. Jiří Klein, Ph. D.
(koordinátor bloku Hrudní chirurgie)
Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc a Chirurgické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín
Spoluautorka kapitoly: 9
Prim. MUDr. Hana Podešvová prim. MUDr. Hana Podešvová
Dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy
Emeritní primářka Oddělení neonatologie FN Ostrava