3 Vklad Olomouce – bibliografie a významné osobnosti olomoucké jícnové chirurgie


Motto:
„Co není v knihách není ve světě“
Karel Mayd

„Publish or perish …“
„Publikuj nebo budeš zapomenut …“
Coolidge, Lord 1932*

Veškeré vyslovené pravdy a moudrosti mizí nenávratně v propadlišti zapomnění, nejsou-li zachyceny písmem. Bylo a je proto příkazem doby i v medicíně zjištěné poznatky a zkušenosti zaznamenávat a poskytnout je tak trvale druhým. Jen stálé předávání zkušeností umožňuje rozvoj vědy a naplnění známých slov Claude Bernarda (1813–1878): Stojíme totiž na intelektuálních ramenou svých předchůdců a jsme schopni vidět dále, než oni viděli, jen proto, že nám k tomu pomohli.“ Předkládaný soubor publikací vycházejících z olomoucké jícnové školy dokumentuje velký objem práce a zkušeností na poli onemocnění jícnu. I když mnohé bylo překonáno, je zajímavé sledovat vývojovou nit, a často můžeme být překvapeni, že při neznalosti historických pramenů zbytečně tápeme již v dříve poznaném a ověřeném. Nezanedbatelný není ani etický aspekt, na nějž se dnes často při publikování zapomíná, který velí připomínat alespoň stěžejní poznatky formou citací i v novějších publikacích na dané téma. Do tohoto seznamu nejsou zařazeny olomoucké práce týkající se problematiky jícnových varixů a portální hypertenze. Tyto práce jsou uvedeny v kapitole 15 Jícnové varixy. Publikace vznikly v dlouhém časovém období, kdy se způsob citování měnil. Citace v tomto přehledu a v celé knize jsme proto přizpůsobili nejčastějšímu způsobu, který se dnes užívá při citování medicínské literatury, tzv. „Vancouver style“ dle ICMJE – International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/index.html).

* Coolidge HJ, Lord RH. Archibald Cary Coolidge: life and letters. Ayer Publishing, 1932.

 

1948

 • 1. Rapant V, Kučera J. Oesophagojejunostomie a oesophagogastrostomie u neoperovatelných nádorů jícnu a kardie. Lék Listy. 1948;3(16–17):397–402.
 • 2. Šerý Z. Inhalační znecitnění při transthorakálních výkonech na horní části zažívací roury. Bratisl lek Listy. 1948;28:835–850.

1949

 • 3. Čermák M. Symptomatologie a diagnostika zhoubných nádorů jícnu a kardie. Rozhl Chir. 1949;28(7):233–237.
 • 4. Hirsch A, Š er ý Z. Řízené dýchání u transthorakálních výkonů. Rozhl Chir. 1949; 28(12):403–408.
 • 5. Kučera J, Zapletal B. Chirurgické léčení zhoubných nádorů střední části jícnu. Rozhl Chir. 1949;28(12):419–425.
 • 6. Rapant V, Zapletal B. Oesophagogastrostomie u neoperovatelných nádorů střední části jícnu. Rozhl Chir. 1949;28(6):183–188.
 • 7. Šerý Z. Naše operační taktika a technika při chirurgické léčbě zhoubných nádorů jícnu, kardie a pokročilých rakovin žaludku. Lék Listy. 1949;4(17–18):405–412.
 • 8. Šerý Z. Naše operační taktika a technika při chirurgické léčbě zhoubných nádorů kardie a jícnu a pokročilých karcinomů žaludku. II. Technika jícnové anostomosy. Čas Lék čes. 1949;88(28):785–791.
 • 9. Šer ý Z. Naše zkušenosti s léčením zhoubných nádorů jícnu a žaludku. Rozhl Chir. 1949;28(12):414–419.
 • 10. Typovský K, Richter F. Naše zkušenosti s léčením zhoubných nádorů jícnu a žaludku. Hranice operability. Rozhl Chir. 1949;28(12):425–431.
 • 11. Zapletal B. Naše zkušenosti s léčením zhoubných nádorů jícnu a žaludku. Předoperační pří- prava. Rozhl Chir. 1949;28(12):397–403.

1950

 • 12. Dzurányi V, Fischer J. Epifrenický divertikl zhojený jednodobou resekciou. Bratisl lek Listy. 1950;30(3):271–276.
 • 13. Rapant V, Hromada J. Jednodobé léčení korosivních stenos ve střední a horní části thorakálního jícnu paliativní anastomosou. Intracervikální anastomosa cestou retrovaskulární bez subtotální resekce jícnu. In: Jirásek A, editor. Sborník prací VI. sjezdu Československé chirurgické společnosti; 1949 1.–3. 7.; Praha, ČSR. Praha: Zdravotnické nakladatelství; 1950. s. 197–227.

1951

 • 14. Šerý Z, Doubravský J. Výsledky chirurgické léčby tzv. idiopatické dilatace jícnu. In: Sborník prací VII. sjezdu Československé chirurgické společnosti. Bratislava, ČSR. 1951.

1952

 • 15. Brázda B, Šerý Z. Kritický příspěvek k chirurgické léčbě tzv. idiopatické dilatace jícnu. Rozhl Chir. 1952;31(3–5):70–74.
 • 16. Hiklová D. Zkušenosti s chirurgickou léčbou divertiklů jícnu. Sbor Pathofysiol Tráv Výživy. 1952;6(3):119–126.

1953

 • 17. Burian J. Časné rozpoznání rakoviny žaludku a jícnu. Prakt Lék. 1953;33(4):73–74.
 • 18. Šerý Z, Dvořáček Č, Doubravský J. Mnohotný karcinom v idiopaticky dilatovaném jícnu. Čas Lék čes. 1953;92(17):464–467.
 • 19. Šerý Z, Doubravský J, Dvořáček Č. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou tzv. idiopathické dilatace jícnu: studie chirurgická, roentgenologická a pathologicko-anatomická. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství; 1953.

1954

 • 20. Burian J. Příspěvek k problému včasné diagnosy a depistáže rakoviny žaludku a kardie. Rozhl Chir. 1954;33(9):437–445.
 • 21. Holub E. Historie rakoviny žaludku a kardie v českém písemnictví. Čas Lék čes. 1954; 93(26):723–726.

1955

 • 22. Králík J, Šerý Z. Příspěvky k anatomii, histologii a fysiologii hiátové části bránice. I. Svalová skladba crura medialia bránice se zvláštním zřetelem k jejich architektonickému uspořádání v místě hiatus oesophagicus. Acta Univ Palacki Olomuc. 1955;7:57–74.
 • 23. Králík J, Neoral L, Šerý Z. Příspěvky k anatomii, histologii a fysiologii hiátové části bránice. III. Morfologické změny svaloviny pars lumbalis bránice člověka po jednostranném protětí bráničního nervu. Acta Univ Palacki Olomuc. 1955;7:83–94.
 • 24. Rapant V, Doubravský J, Kojecký Z, Podivínský R, Wiedermann B. Náhrada žaludku po radi- kálních totálních gastrektomiích pro karcinom žaludku a kardie: Studie chirurgická, roentgenologická, metabolická, hematologická. Acta Univ Palacki Olomuc. 1955;7:5–56.
 • 25. Šerý Z. Hiátové kýly. Čas Lék čes. 1955;94(41):1101–1102.
 • 26. Šerý Z, Králík J. Příspěvky k anatomii, histologii a fysiologii hiátové části bránice. II. O inervaci bránice v místě hiatus oesophagicus. Acta Univ Palacki Olomuc. 1955;7:75–82.

1956

 • 27. Králík J, Neoral L, Šerý Z. Morphologische Veranderungen der Muskulatur der Pars lumbalis des Zwerchfells beim Menschen nach einseitem Durchtrennen des Zwerchfellnervs. Bruns Beitr Klin Chir. 1956;193(2):157–166.
 • 28. Šerý Z, Králík J. Příspěvky k anatomii, histologii a fysiologii hiátové části bránice. IV. Frenoesofageální membrána. Acta Univ Palacki Olomuc. 1956;11:257–262.
 • 29. Králík J, Šerý Z. Über die Innervation des Zwerchfells in der Gegend des Hiatus oesophagicus. Bruns Beitr Klin Chir. 1956;193(2):142–156.

1957

 • 30. Šerý Z, Králík J. Über den Muskelbau des Hiatusteiles des Zwerchfells. Acta Anat (Basel). 1957;31(1):136–150.

1958

 • 31. Králík J, Schwarzer M. Chirurgie leimyomů jícnu. Acta Univ Palacki Olomuc. 1958;14:413–420.

1961

 • 32. Rapant V. K strategii chirurgického výkonu po druhotných komplikacích hiátových kýl. Acta Univ Palacki Olomuc. 1961;23:253–264.
 • 33. Rapant V, Koďousek R. Zaměščenije slizistoj piščevoda sosudistym transplantatom. Acta Chir plast. 1961;3(1):69–79.

1962

 • 34. Rapant V, Harašta M, Doubravský J. Taktika operativního léčení achalazie jícnu. Českoslov Otolaryngol. 1962;11(6):377–379.

1963

 • 35. Harašta M, Doubravský J, Rapant V. Zhodnocení Hellerovy operace u achalázie jícnu. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1963;32:153–158.
 • 36. Rapant V. Doswiadczenia w chirurgii samoistnego kurczu wpustu. Pol Przegl Chir. 1963;35(10–11):1090–1094.
 • 37. Rapant V, Doubravský J. Hodnota ezofagografického vyšetření pro určení dominantního oblouku při zdvojeném oblouku aorty. Rozhl Chir. 1963;42(10):661–663.
 • 38. Tomšů M, Doubravský J, Harašta M, Rapant V. Chirurgie pokročilých achalázií jícnu. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1963;32:159–164
 • 39. Čermák M, Jakubiček R, Králík J, Šmíd Z, Zajíček M. Naše zkušenosti s léčbou vrozené neprůchodnosti jícnu. Čas Lék čes. 1963;102(4):106–108

1964

 • 40. Rapant V. K problematice paliativních výkonů u karcinomu jícnu. K indikaci paliativní anastomózy a intubace jícnu. Rozhl Chir. 1964; 432(2):65–72.
 • 41. Rapant V, Doubravský J. Značenije ezofagografičeskogo issledovanija dlja opredelenija dominirujuščej lugi pri udvojennoj luge aorty. Grudn Khir. 1964;6(1):68–71.
 • 42. Rapant V, Pěgřím R, Mareš J. Die Technik der Tunnellierung des Retrosternalraumes bei der retrosternalen Speiseröhrenplastik. Thoraxchir vask Chir. 1964;11(6):631–637.
 • 43. Rapant V, Pěgřím R, Mareš J. Techničesko-taktičeskije zametki k retrosternal’noj plastike piščevoda s opisaniem metodiki proniknovenija iz retrosternal‘nogo prostranstva v visceral‘noje prostranstvo šeji. Khirurgija. 1964;40(9):70–74.
 • 44. Rapant V. K anatomickým a klinickým zvláštnostem karcinomu v achalatickém jícnu. Sbor věd Prací lék Fak Univ Karlovy Hr Králové. 1964;7(4):537–541.

1965

 • 45. Rapant V, Pěgřím R. Construction of esophagus by establishing communication between retrosternal tunnel and cervical space. J Int Coll Surg. 1965;44:320–327.
 • 46. Rapant V, Hirsch A, Králík J, Holub E, Poledna M. Technické a taktické prvky, rozhodující o bezprostředních a pozdních výsledcích retrosternální plastiky jícnu tlustým střevem. Bratisl lék Listy. 1965;45(8):457–468.
 • 47. Králík J, Korhoň M, Krätschmer J, Burda J. Náhrada jícnu tubusem z fundu žaludku s vytvořením neokardie. Čas Lék čes. 1965;104(42):1167.
 • 48. Rapant V, Králík J, Burda M. Náhrada jícnu žaludkem s vytvořením neokardie. Klinická část. Čas Lék čes. 1965;104(49):1377–1378.

1966

 • 49. Korhoň M, Rapant V. Hiatushernien und Kardiakarzinom. Zentralbl Chir. 1966;91(18): 667–673.
 • 50. Rapant V. Behandlung von Hiatushernien. Zur Technik und Taktik der chirurgischen Behand- lung. Zentralbl Chir. 1966;91(19):698–707.
 • 51. Rapant V, Doubravský J, Krč C. Schwierigkeiten der Roentgendiagnostik der Komplikationen bei Gleitbrüchen des Hiatus oesophagicus. Gastroenterologia. 1966;106(1):33–42.
 • 52. Králík J, Krätschmer J. Der Ersatz der Speiseröhre mit Hilfe des tubulierten Magenfundus. Die Arterien des menschlichen Magenfundus. Der Chirurg. 1966;37(1):6–9.
 • 53. Rapant V, Králík J, Korhoň M, Holub E. Die Technik der Haywardschen Operation der Hia- tushernien und ihre Spätergebnisse. Zentralbl Chir. 1966;91(19):708–713.

1967

 • 54. Rapant V. Ruská a sovětská chirurgie a její podíl na rozvoji chirurgie plastické náhrady jícnu. Čas Lék čes. 1967;106(1):1–3.
 • 55. Rapant V, Korhoň M. K příčinám neúspěchů chirurgického léčení kýl hiátu ezofageálního. Rozhl Chir. 1967;46(3):134–140.
 • 56. Rapant V. Divertikl jícnu, maligní a benigní nádory jícnu, stenózy jícnu. In: Repetitorium praktického lékaře, J. Charvát, editor, Praha: Státní Zdravotnické nakladatelství; 1967.
 • 57. Králík J, Kofanová T. Experimentální příspěvek k rekonstrukci uzávěrného mechanismu po myotomii ezofagogastrického spojení. Čas Lék čes. 1967;106(24):644–647.
 • 58. Rapant V, Králík J, Burda M, Korhoň M. Der Ersatz der Speiseröhre mit Hilfe des tubulierten Magenfundus. Experimenteller und klinischer Teil. Der Chirurg. 1968;38(1):24–30.
 • 59. Králík J. Uzávěrný mechanismus kardie u psa. Rozhl Chir. 1967;46(1):41–47.
 • 60. Králík J. Rekonstrukce jícnového otvoru bránice při Haywardově operaci skluzné kýly pomocí bumerangového jehelce s chráničem jehly. Rozhl Chir. 1967;46(6):373–376.
 • 61. Králík J, Turek K. Die Wichtigkeit des venösen Abflusses aus dem, zur Ösophagoplastik verwendeten Kolontransplantat. Zentralbl Chir. 1967;92(44):2772–2776.
 • 62. Králík J. Náhrada jícnu tubusem z fundu žaludku s rekonstrukcí kardie. Kandidátská disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc, 1967.

1968

 • 63. Rapant V, Králík J. Die Erfahrungen mit der Thalschen Operation in der Chirurgie des terminalen Oesophagus. Langenbecks Arch Chir. 1968;322(1):408–411.
 • 64. Králík J, Korhoň M. Možnosti náhrady uzávěrného mechanismu kardie v experimentu. Rozhl Chir. 1968;47(6):361–370.
 • 65. Králík J, Korhoň M, Kofanová T. Morfologie uzávěrného mechanismu ezofagogastrického spojení u psa. Rozhl Chir. 1968;47(12):806–811.
 • 66. Králík J. Plastika jícnu kolagen-terylénovou protézou. Čas Lék čes. 1968;107(5):154–155.
 • 67. Rapant V, Králík J. Heller’s radical myotomy in the treatment of achalasia of the oesophagus. Bull Soc Int Chir. 1968;27(6):656–662.
 • 68. Králík J, Minařík L, Korhoň M. Manometrie jícnu. Čas Lék čes. 1968;107(43):1284–1290.
 • 69. Korhoň M, Králík J, Tichý A. Die Schleimhautadaptation im Anastomosengebiet nach Ösophagoplastik mit Hilfe eines plastisch gebildeten Magentubus im Experiment. Z Exp Chir. 1968;1(6):369–374.
 • 70. Holub E, Šimeček C. Pneumomediastinography in carcinoma of the oesophagus. Thorax.1968;23(1):77–82.

1969

 • 71. Rapant V, Králík J. Thalova operace a její výsledky u pokročilých achalázií jícnu, stenózy dolního jícnu a reflexní ezofagitidy. Bratisl lek Listy. 1969;51(2):129–140.
 • 72. Králík J, Vojáček K, Skibbe G. Morphologische und funktionelle Folgen der segmentalen Myoektomie der Speiseröhre im Tierversuch. Langenbecks Arch. Chir. 1969;326(1):38–46.
 • 73. Rapant V, Králík J. Thal’s oesophagogastroplasty in the treatment of achalasia of the oesopha- gus. In: Gregor O, Riedl O, editors. Modern gastroenterology. Proceedings of 8th International Congress of Gastroenterology; 1968; Prague,Czechoslovakia. Stuttgart, Schattauer; 1969. p. 21.
 • 74. Rapant V. Zum heutigen Stand der Chirurgie der unkomplizierten Hiatusgleitbruche. Wien Klin Wochenschr. 1969;81(47):854–857.
 • 75. Králík J. Die Physiologie und Pathophysiologie der Speiseröhre im Bild der Manometrie. Wien Klin Wochenschr. 1969;81(47):857–862.

1970

 • 76. Rapant V. Chirurgie komplikací skluzných kýl hiatu ezofageálního. Rozhl Chir. 1970; 49(9):477–483.
 • 77. Rapant V, Králík J, Doubravský J. Peptic ulcer in the jejunum or colon following esophageal replacement. Int Surg. 1970;54(2):126–131.
 • 78. Králík J, Rapant V, Turek K. Zur Bedeutung der Gefassversorgung des Dickdarms für die Ösophagocoloplastik. Thoraxchir Vask Chir. 1970;18(1):57–64.
 • 79. Krč C, Korhoň M, Králík J. K rentgenologickému hodnocení výsledků chirurgické léčby skluzné kýly jícnového otvoru bránice. Českoslov Radiol. 1970;24(1):23–27.
 • 80. Králík J. Die Bedeutung der abdominellen Speiseröhre Verschlussmechanismus der ösopha- gogastrischen Verbindung. Eine experimentelle Studie. Thorac Cardiovasc Surg. 1970;18(3): 207–214.
 • 81. Rapant V, Králík J. Die Problematik der Therapie der Achalasie der Speiseröhre. Bruns Beitr Klin Chir. 1970;218(1):12–22.
 • 82. Králík J. Plastik der Speiseröhre mit Hilfe einer frei transplantierten Dünndarmschlinge im Tierexperiment. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1970;57:61–64.
 • 83. Králík J, Rapant V, Turek K. K významu cévního zásobení kolon pro koloplastiku. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1970;57:53–60.
 • 84. Rapant V, Králík J, Doubravský J. Occurrence of ulcer in stomach, jejunum or colon transplants used for oesophageal replacement. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1970;57:43–52.
 • 85. Králík J. Chirurgická léčba achalázie jícnu. Habilitační spis. Předloženo na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc, 1970.

1971

 • 86. Krč C. Doubravský J, Králík J. Das Röntgenbild des terminalem Ösophagus nach dem operativen Eingriff. Radiologe. 1971;11(3):89–103.
 • 87. Králík J, Korhoň M, Skibbe G. Zur Morphologie der frei übertragenen „heparinisierten“ Dünndarmschlinge als Ösophagusersatz beim Hund. Thoraxchir Vask Chir. 1971;19(2):86–90.
 • 88. Králík J, Korhoň M, Skibble G. Plastik der Speiseröhre mit Hilfe einer „heparinisierten“ Dünndarmschlinge in Tierexperiment. Thoraxchir Vask Chir. 1971;19(2):90–96.
 • 89. Rapant V, Králík J. K patologii a klinice intratorakální části žaludku při kýle hiátu ezofageálního. Čs Gastroenterol Výž. 1971;25(8):339–342.

1972

 • 90. Králík J, Šerý Z, Krč C. Krvácení jako komplikace paraezofageální hernie. Čs Gastroenterol Výž. 1972;26(1):40–42.
 • 91. Korhoň V, Králík J. Experimentální příspěvek k anastomóze jícnu. Rozhl Chir. 1972;51(6): 269–272.
 • 92. Králík J, Spitzer G. Gutartige intramurale Tumoren der Speiseröhre. Zentralbl Chir. 1972;97(47):1688–1696.
 • 93. Šerý Z, Vojáček K, Čapraka J, Valach V, Doubravský J. Crohnova choroba jícnu nebo tzv. nereflukční regionální ezofagitida? Čas Lék čes. 1972;111(23):534–536.

1973

 • 94. Králík J. Neobvyklé poranění jícnu poleptáním. Rozhl Chir. 1973;52(4):221–224.
 • 95. Králík J, R apant V, Mayzlík J. Zúžení jícnu při epidermolysis bullosa. Vnitř Lék. 1973;19(11):1070–1073.

1975

 • 96. Korhoň M, Pěgřím R, Dušek J. Anatomické poznámky k Hillově operaci pro skluznou hiátovou kýlu s gastroezofageálním refluxem. Rozhl Chir. 1975;54(1):50–54.
 • 97. Šetka V, Šerý Z. Pokroky v gastroenterologii. Kap. 2: Gastroezofageální reflux. Praha: Avicenum; 1975. s. 57–81.
 • 98. Králík J, Nieslaník J. K diagnostické problematice stenozujících ezofagitid nejasného původu. Čs Gastroent Výž. 1975;29(2):107–112.
 • 99. Králík J, Rapant V. Radical surgical treatment of esophageal stenosis due to epidermolysis bullosa. J Thorac Cardiovasc Surg. 1975;69(5):790–792.
 • 100. Králík J. Rekanalizace jícnu při inoperabilním karcinomu jícnu a kardie: její indikace, kontraindikace, úskalí. Čs Gastroent Výž. 1975;29(3):211.
 • 101. Králík J, Nieslaník J. K morfologické a klinické problematice méně častých získaných stenóz benigní povahy. Čs Gastroent Výž. 1975;29(5):360.

1976

 • 102. Šerý Z, Duda M, Karhoň M, Gazárek F, Nitsche R. Chirurgie jícnu a kardie. Čas Lék čes. 1976;115(31):954–958.
 • 103. Šerý Z, Duda M, Korhoň M, Gazárek F, Nitsche R. Surgery of oesophagus and cardia. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1976;79:411–419.

1978

 • 104. Králík J, Metelka J, Jalůvka D. Úskalí rekanalizace jícnu. Bratisl lek Listy. 1978;70(1):74–82.

1979

 • 105. Šerý Z, Duda M, Roček V. Akutní komplikace u nemocných s paraezofageální hernií. Čs Gastroent Výž. 1979;33(2–3):78–79.
 • 106. Duda M, Šerý Z, Roček V. Chirurgie refluxní ezofagitidy. Čs Gastroent Výž. 1979;33(2–3):80.
 • 107. Duda M, Šerý Z. Historie a současnost chirurgie hiátových hernií a refluxní nemoci jícnu. Čs Gastroent Výž. 1979;33(6):332–341.
 • 108. Duda M, Šerý Z, Roček V. Klinický obraz a diferenciální diagnostika refluxní nemoci jícnu a komplexu hiátových hernií. Čs Gastroent Výž. 1979;33(6):341–349.
 • 109. Duda M, Šerý Z, Roček V. Výsledky chirurgické léčby refluxní nemoci jícnu. Čs Gastroent Výž. 1979;33(6):350–362.
 • 110. Šer ý Z, Duda M, Roček V. Erfahrungen mit der Chirurgie der Refluxkrankheit der Speiseröhre. XII. Kongress der Gesellschaft f. Chirurgie der DDR. Zentralbl Chir. 1979;104(24):1633.
 • 111. Šerý Z, Duda M, Roček V. Paraösophagealhernien. XII. Kongress der Gesellschaft f. Chirurgie der DDR. Zentralbl Chir. 1979;104(24):1632.
 • 112. Králík J. Geschwür des Bruchsackhalses beim paraösophagealen Hiatusbruch des Zwerch- fells. Zentralbl Chir. 1979;104(16):1069–1071.
 • 113. Králík J. Paraezofageální hernie bránice se subkardiálním vředem žaludku (vřed krčku). Čs Gastroent Výž. 1979;33(7):432–436.

1980

 • 114. Duda M. Chirurgická léčba refluxní nemoci jícnu. Kandidátská disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta. Předloženo v prosinci 1978, obhajoba 26. 5. 1980.
 • 115. Duda M, Šerý Z. Krvácení z jícnu u refluxní nemoci jícnu a paraezofageálních hernií. Čs Gastroent Výž. 1980;80(3):181–183.
 • 116. Duda M, Šerý Z, Matušů I. Zkušenosti s užitím modifikovaného Rochardova rozvěrače. Rozhl Chir. 1980;59(6):386–390.
 • 117. Duda M, Šerý Z, Roček V. Refluxní nemoc jícnu a paraezofageální hernie. Léčebná taktika při krvácení do gastrointestinálního traktu u těchto nemocí. Čas Lék čes. 1980;119(11):321–325.
 • 118. Duda M, Šerý Z. Geschichte und Stand der Chirurgie der Hiatushernien und der Refluxkrankheit des Ösophagus. Dtsch Z Verdau Stoffwechselkr. 1980;40(5):177–183.
 • 119. Duda M, Šerý Z, Roček V. Das klinische Bild und die Differentialdiagnostik der Refluxkrankheit des Ösophagus und des Hiatushernienkomplexes. Dtsch Z Verdau Stoffwechselkr. 1980;40(6):209–218.
 • 120. Šerý Z, Duda M. Reoperace pro refluxní nemoc jícnu. Rozhl Chir. 1980;59(11):740–746.

1981

 • 121. Duda M, Šerý Z, Roček V. Ergebnisse der chirurgischen Behandlung der Refluxkrankheit des Ösophagus. Zentralbl Chir. 1981;106(8):544–552.
 • 122. Duda M, Šerý Z, Matušů I. Erfahrungen bei Anvendung des modifizierten Rippenbogenhakens nach Rochard. Der Chirurg. 1981;52(9):605–607.
 • 123. Šerý Z, Duda M, Roček V, Dlouhý M. Vředová choroba duodena a refluxní nemoc jícnu. Čs Gastroent Výž. 1981;35(6):265–275.

1982

 • 124. Duda M, Š er ý Z, Roček V. Therapeutisches Vorgehen bei Blutungen in den Gastrointestinaltrakt b ei Ref luxkrank heit des Oes ophagus. L angenb ecks Arch Chir. 1982;356(1):1–6.
 • 125. Šerý Z, Duda M, Dlouhý M, Gazárek F, Roček V, Řehulka M. Chirurgická problematika zhoubných onemocnění jícnu a kardie ve vyšším věku. Čs Gastroent Výž. 1982;36(2):70–80.
 • 126. Šerý Z, Duda M, Dlouhý M, Gazárek F, Roček V. Reoperace po výkonech pro funkční onemocnění ezofagokardiálního úseku. Čas Lék čes. 1982;121(14):421–427.
 • 127. Duda M, Šerý Z, Dlouhý M, Gazárek F, Roček V, Řehulka M. Problematika chirurgického léčení nezhoubných onemocnění jícnu ve stáří. Čs Gastroent Výž. 1982;36(3–4):145–161.
 • 128. Šerý Z, Duda M, Dlouhý M, Gazárek F, Roček V, Řehulka M. Některé statě chirurgie jícnu na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 1948–1980. Rozhl Chir. 1982;61(6):373–382.
 • 129. Duda M. Chirurgická léčba funkčních onemocnění jícnu. Rozhl Chir. 1982;61(10):657–667.
 • 130. Dlouhý M, Duda M, Minařík L. Přínos jícnové manometrie pro chirurgii ezofagogastrického spojení. Čs Gastroent Výž. 1982;36(8):415–421.
 • 131. Králík J, Čuřík R. Lymfangiom jícnu. Čs Otolaryngol. 1982;31(5):306–309.
 • 132. Šerý Z, Duda M, Roček V. Krvácení z jícnu u refluxní nemoci jícnu a paraezofageálních hiátových hernií. Zborník prác 35. chirurgického dňa Kostlivého. Téma: Kr vácanie do gastrointestinálného traktu. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť J. E. Purkyňu; 1982.
 • 133. Šerý Z, Duda, M, Dlouhý M, Roček V, Řehulka M, Gazárek F, Dlouhý M., Naše zkušenosti s chirurgickým léčením achalazie jícnu u 250 nemocných. Čs Gastroent Výž. 1982;36(5): 243–254.
 • 134. Šerý Z, Duda M, Dlouhý M, Gazárek F, Roček V, Řehulka M. Neúspěchy chirurgického léčení funkčních poruch gastroesophageálního spojení. In: Benda J, editor. Balneologia et balneotherapia. Sborník prací přednesených na 30. mezinárodním lékařském pokračovacím kursu v Karlových Varech; 1982. [S.l. : s.n.].

1983

 • 135. Duda M, Šerý Z, Roček V. Therapeutisches Vorgehen bei Blutungen in den Gastrointestinaltrakt bei Refluxkrankheit des Oesophagus und paraoesophagealen Hernien. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1983;104:129–137.
 • 136. Roček V, Duda M, Doubravský J, Burgetová O, Řehulka M. Diagnostika a léčba perforací jícnu. Čs Gastroent Výž. 1983;37(1):15–24.
 • 137. Duda M, Šerý Z, Dlouhý M, Gazárek F, Roček V, Řehulka M. Zur Problematik der chirurgischen Behandlung von Funktionsstörungen der Speiseröhre im Alter. Der Chirurg. 1983;54(8):527–532.
 • 138. Králík J. Lymphangiome der Speiseröhre und des Magens. Zentralbl Chir. 1983;108(5): 272–275.
 • 139. Šerý Z, Duda M, Gazárek F, Roček V, Dlouhý M. Naše zkušenosti s léčbou nádorů jícnu. Plzeň lék Sborn. 1983:29–33.

1984

 • 140. Šerý Z, Duda M, Dlouhý M, Řehulka M, Roček V. Krikofaryngeální myotomie v léčbě parafaryngeálních divertiklů. Rozhl Chir. 1984;63(2):83–89.
 • 141. Duda M, Šerý Z, Roček V, Řehulka M. Chirurgická léčba parabronchiálních a epifrenálních divertiklů. Sbor lék. 1984;86(2–3):81–85.
 • 142. Duda M, Šerý Z, Vojáček K, Řehulka M. Příspěvek ke klasifikaci a etiopatogeneze jícnových divertiklů. Čs Gastroent Výž. 1984;38(3):113–122.
 • 143. Šerý Z, Duda M, Dlouhý M, Gazárek F, Roček V, Řehulka M. Chirurgie jícnu na 1. chirurgické klinice v Olomouci 1948–1982. Rozhl Chir. 1984;63(5):344–348.
 • 144. Burgetová O, Duda M, Šerý Z. Symptomatologie jícnových onemocnění. Čas Lék čes. 1984;123(32):983–988.
 • 145. Duda M. Chirurgische Behandlung der Funktionsstörungen der Speiseröhre. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 1984.
 • 146. Duda M, Šerý Z, Gazárek F, Dlouhý M, Roček V, Řehulka M, Burgetová O. Klinický obraz a diferenciální diagnostika ezofagokardiální achalazie. Čs Gastroent Výž. 1984;38(7–8): 361–368.
 • 147. Šerý Z, Duda M. Neotložnyje vmešateľstva v chirurgii piščevoda, kardii i diafragmy. V: Ekstrennye speciaľnye operativnye vmešatel’stva. Niederle B, et al., editors. Praha: Avicenum; 1984. p. 116–132.
 • 148. Duda M. Chirurgická léčba funkčních poruch gastroezofageálního spojení a jícnu: funkční poruchy jícnu. Bratislava: Veda; 1984.
 • 149. Šerý Z, Duda M. Neodkladné výkony na jícnu, kardii a bránici. In: Niederle B, editor. Neodkladné speciální operace: kompendium v atlasové úpravě. Praha: Avicenum; 1984. s. 111–126.

1985

 • 150. Duda M, Šerý Z, Vojáček K, Roček V, Řehulka M. Etiopathogenesis and classification of esophageal diverticula. Int Surg. 1985;70(4):291–295.
 • 151. Duda M, Šerý Z, Matušů I, Dlouhý M. Rochardův rozvěrač a hojení operační rány. Plzeň lék Sborn. 1985;50(Suppl.):55–56.

1986

 • 152. Duda M, Šerý Z, Korhoň M, Dušek J, Roček V. Vředy jícnu. Rozhl Chir. 1986;65(2):109–113.
 • 153. Duda M, Roček V, Řehulka M, Šerý Z, Dlouhý M, Krikofaryngeální myotomie v léčbě pa- rafaryngeálních divertiklů. Rozhl Chir. 1986;65(7):480–487.

1987

 • 154. Šerý Z, Duda M, Gazárek F, Dlouhý M, Roček V, Řehulka M, Burgetová O. Myotomie v léčbě ezofagokardiální achalazie. Rozhl Chir. 1987;66(3):154–162.
 • 155. Šerý Z, Duda M, Dlouhý M, Roček V. Inkarcerované paraezofageální hernie. Plzeň lék Sborn. 1987;55:45–47.
 • 156. Duda M, Dlouhý M, Minařík L, Skoumal P. Funkce gastroezofageálního spojení v experi- mentu. Rozhl Chir. 1987;66(8–9):570–583.

1988

 • 157. Duda M, Dlouhý M, Minařík L, Skoumal P. Gastroösophageale Verbindung. Die heutige Auffassung ihrer Funktion und unsere eigene experimentelle Studie. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1988;120:301–318.

1989

 • 158. Dlouhý M, Duda M, Šerý Z. Význam manometre při hodnocení dlouhodobých výsledků chirurgické léčby funkčních poruch jícnu. Rozhl Chir. 1989;68(1):6–14.
 • 159. Šerý Z, Duda M, Dlouhý M, Roček V. Erfahrungsbericht bei der chirurgischen Behandlung der Funktionsstörungen der Speiseröhre. Zentralbl Chir. 1989;114(16):1081–1084.
 • 160. Duda M, Janda P, Häringová K., Roček V, Dlouhý M. Přínos výpočetní tomografie (CT) v předoperační rozvaze chirurga u karcinomu jícnu. Čs Gastroent Výž. 1989;43(6):312–318.
 • 161. Duda M, Dlouhý M, Roček V, Gryga A, Janda P, Šerý Z. Die chirurgische Behandlung des Ösophaguskarzinoms. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1989;123:177–188.
 • 162. Duda M, Řehulka M, Vojáček K, Šerý Z, Roček V, Dlouhý M. Oesophageal diverticula. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1989;123:189–208.
 • 163. Duda M, Dlouhý M, Šerý Z, Roček V, Řehulka M. Reoperationen nach Eingriffen wegem Fuktionsstörungen der Speiseröhre. Acta Univ Palacki Olomuc Fac Med. 1989;123:209–216.
 • 164. Duda M, Roček V, Gryga A, Dlouhý M. Nepřímé výkony pro komplikovanou refluxní nemoc jícnu a hiátové hernie. Čs Gastroent Výž. 1989;43(7):369–374.
 • 165. Králík J, Tomšů M, Král V. Indikace k retrosternální ezofagokoloplastice. Rozhl Chir. 1989;68(4):221–229.

1990

 • 166. Duda M. IV. světový kongres Mezinárodní společnosti pro onemocnění jícnu, 5.–8. září 1989 v Chicagu a jícnová chirurgie v Olomouci. Pacemaker. 1990;2:6.
 • 167. Duda M. Mezinárodní společnost pro onemocnění jícnu a její IV. světový kongres 5.–8. září 1989 v Chicagu, USA: Novinky v problematice karcinomu jícnu. Čs Gastroent Výž. 1990;44(8):535–538.
 • 168. Dlouhý M, Duda M, Šerý Z. Bedeutung der Manometrie bei der Bewertung von Langzeitergebnissen der chirurgischen Behandlung funktioneller Erkrankungen der Speiseröhre. Zentralbl Chir. 1991;116(2):79–88.
 • 169. Duda M, Dlouhý M, Roček V, Axmann K, Šerý, Gryga A. Pooperační syndromy po antirefluxních operacích. Plzeň lék Sborn. 1990;61(Suppl.):43–47.
 • 170. Duda M. Karcinom jícnu – směry výzkumu. Mezinárodní společnost pro onemocnění jícnu a její IV. světový kongres 5.–8. září 1989 v Chicagu, USA. Klin Onkol. 1990;3(6):186–187.
 • 171. Králík J, Neoral Č, Vácha P. Karzinom im transponierten Magen. Zentralbl Chir. 1990;115(20):1323–1325.
 • 172. Grosmanová T, Králík J, Pešula E, Kubias K. Sledování aminokyselin u karcinomu jícnu. Plzeň lék Sborn. 1990;61(Suppl.):223–227.

1991

 • 173. Duda M, Dlouhý M, Gryga A, Roček V, Herman J. Langzeitige Beobachtung der wegen paraösophagealen und gemischten Hiatushernien operierten Kranken. Erfahrungen mit mehr als 100 Operierten. Zentralbl Chir. 1991;116(12):729–736.
 • 174. Duda M, Dlouhý M, Gryga A, Roček V, Köcher M, Herman J. Chirurgische Behandlung der Kranken mit paraösophagealen und gemischten Hiatushernien. Biomed Pap Med Fac Palacky Univ Olomouc. 1991;130:353–363.
 • 175. Králík J, Král V, Neoral Č. Retrosternální ezofagokoloplastika v paliativní chirurgii karcinomu jícnu. Čs Gastroent Výž. 1991;45(3–4):123–126.

1992

 • 176. Králík J, Duda M. Etiopatogenetická terapie pokročilé achalázie jícnu. Čs Gastroent Výž. 1992;46(2):81–87.
 • 177. Králík J, Neoral Č. Die Resektionstherapie der fortgeschrittenen Achalasie der Speiseröhre. Biomed Pap Med Fac Palacky Univ Olomouc. 1992;131:343–352.

1993

 • 178. Dlouhý M, Duda M, Roček V, Janda P, Lovečková J. Komplexní diagnostika a strategie chirurgické léčby karcinomu jícnu. Klin Onkol. 1993;6(2):51–55.
 • 179. Dlouhý M, Köcher M, Herman J, Hrbek J, Duda M, Roček V, Axmann K. Dilatační léčba onemocnění jícnu. Čs Gastroent Výž. 1993;47(4):213–217.
 • 180. Králík J, Neoral Č, Král V. Grosmanová T. Stellenwert der retrosternalen Ösophagokoloplastik beim heutigen Stand der Chirurgie des Ösophaguskarzinoma. Biomed Pap Med Fac Palacky Univ Olomouc. 1993;135:81–84.
 • 181. Neoral Č, Králík J. Function anatomy of vascular stem of the transposed stomach. Biomed Pap Fac Med Palacky Univ Olomouc. 1993;135:85–87.
 • 182. Grosmanová T, Králík J, Kubias K, Neoral Č, Ponížil D, Bachleda P. Oesophagus carcinoma amino acids control. Biomed Pap Fac Med Palacky Univ Olomouc. 1993;135:77–80.
 • 183. Králík J, Folprecht M Neoral Č, Aujeský R. Dlouhodobé vyhodnocení kolon jako náhrady jícnu (retrosternální ezofagokoloplastika). Čs Gastroent Výž. 1993;47(5):243–247.

1994

 • 184. Dlouhý M, Köcher M, Duda M, Gryga A. New possibilities of miniinvasive treatment of esophageal stenoses. Biomed Pap Med Fac Palacky Univ Olomouc. 1994;138:69–72.
 • 185. Dlouhý M, Šimek I, Duda M, Janda P. Endokavitární sonografie jícnu. In: V. Válek, editor. Zobrazovací a výpočetní technika v gastroenterologii. Učební texty. Brno: IDVPZ; 1994. s. 49–53.
 • 186. Duda M, Dlouhý M, Gryga A, Köcher M. Možnosti laparoskopických a torakoskopických operací v chirurgii jícnu a žaludku. In: V. Říha et al., editor. Endoskopická chirurgie. Sborník prací III. celostátní konference o laparoskopické chirurgii; 22.–23. 4. 1994; Benešov u Prahy. s. 74–79.
 • 187. Králík J, Dušková M, Dušek J, Neoral Č. Ezofagektomie bez torakotomie pro pokročilou achalázii jícnu. Rozhl Chir. 1994;73(2):51–58.
 • 188. Gryga A, Duda M, Dlouhý M, Scheinarová A, Mocňáková M. Mediastinitis due to perfora- tion. Biomed Pap Fac Med Palacky Univ Olomouc. 1994;138:73–74.

1995

 • 189. Duda M, Dlouhý M, Scheinarová A, Mocňáková M, Gryga A. Léčba nemocných s akutní mediastinitidou. Bratisl lek Listy. 1995;96(5):269–271.
 • 190. Köcher M, Dlouhý M, Hrbek J, Duda M, Gryga A. Léčba stenóz jícnu nitinolovými stenty. Čes Radiol. 1995; 49(4):219–224.
 • 191. Král V, Neoral Č, Aujeský R. Přednosti a nedostatky krční anastomózy jícnu šité pomocí staplerů. Rozhl Chir. 1995;74(8):439–441.

1996

 • 192. Majdová K, Neoral Č, Havlová M. Thorakoskopie. 1. česká celostátní konference chirurgických sester „Novinky v operačních postupech a komplexní péči v chirurgii“; 15.–18. 11. 1995; Benešov u Prahy. Instrumentářka. 1996;3(1):30–31.
 • 193. Duda M, Dlouhý M, Scheinarová A, Marek O, Mocňáková M, Gryga A. Léčba perforační mediastinitidy. Rozhl Chir. 1996;75(1):31–33.
 • 194. Duda M, Czudek S. Mininvazivní chirurgie. Třinec: Nemocnice Podlesí; 1996.
 • 195. Duda M. Historie a rozvoj miniinvazivních metod. Miniinvaziv Terap. 1996;1(1):9–14.
 • 196. Aujeský R, Klein J, Klementa I, Neoral Č, Král V. Paliativní léčba maligní dysfagie. Rozhl Chir. 1996;75(2):76–80.
 • 197. Neoral Č, Král V. Laparoskopická fundoplikace. Rozhl Chir. 1996;75(7):345–348.
 • 198. Neoral Č, Jezdinská V, Král V, Aujeský R. Reoperace po Hellerově myotomii. Bratisl lek Listy. 1996;97(12):726–729.
 • 199. Gryga A, Král V, Neoral Č. Gastroesophageal reflux disease (GERD): Back to Surgery? Miniinvaz Terap. 1996;1(1):54.

1997

 • 200. Köcher M, Dlouhý M, Duda M, Gryga A, Neoral Č. První zkušenosti s potahovaným spirálním Z – stentem domácí produkce v léčbě inoperabilních procesů jícnu. Čes a slov Gastroent. 1997;51(1):20–23.
 • 201. Neoral Č, Klein J, Král V. V čem vidíme přínos miniinvazivních operačních výkonů pro hrudní chirurgii. Miniinvaz Terap. 1997;2(4):10–14.
 • 202. Neoral Č, Aujeský R, Král V. Místo antirefluxního výkonu v terapii refluxní nemoci jícnu – problém diagnostický, terapeutický a indikační. Čes a slov Gastroent. 1997;51(6):207–209.
 • 203. Neoral Č, Bártek J, Čechová I, Grosmanová T, Králík J. Monitorování vytypovaných bio- chemických markerů tkáňové ischémie, zejména zažívacího traktu v experimentu a klinice. Rozhl Chir. 1997;76(12):626–630.

1998

 • 204. Köcher M, Dlouhý M, Neoral Č, Gryga A, Duda M, Buriánková E, et al. Paliativní léčba inoperabilních stenóz jícnu stenty: dlouhodobé výsledky, komplikace. Rozhl Chir. 1998;77(1):51–55.
 • 205. Köcher M, Dlouhý M, Neoral Č, Buriánková E, Gryga A, Duda M, et al. Esophageal stent with antireflux valve for tumors involving the carda. Work in progress. J Vasc Interv Radiol. 1998;9(6):1007–1010.
 • 206. Neoral Č, Král V, Aujeský R, Klein J. Chirurgická problematika karcinomu kardie. Klin Onkol. 1998;11(5):158–160.
 • 207. Aujeský R, Koranda P, Neoral Č. Obnova pasáže po totální gastrektomii. Rozhl Chir. 1998;77(1):42–44.

1999

 • 208. Köcher M, Dlouhý M, Neoral Č, Duda M, Gryga A, Aujeský R. The palliative treatment of tumors of the cardia using the esophageal stent with antireflux valve. Early clinical experience. Cardiovasc Interven Radiol. 1999;22(1):58.
 • 209. Duda M, Dlouhý M, Švach I. Gryga A. Současný stav miniinvazivní chirurgie v České republice. Rozhl Chir. 1999;78(5):5:242–247.
 • 210. Duda M, Hildebrand T. Jícen a kardie. Neuromuskulární poruchy jícnu. Hiátové kýly. Záněty jícnu. Refluxní nemoc jícnu. Nádory jícnu. Jiné nemoci jícnu. In: Mařatka Z, et al., editor. Gastroenterologie. Praha: Karolinum; 1999. s. 43–104.
 • 211. Loveček M, Dlouhý M, Duda M, Kocher M, Janda P. Staging karcinomu jícnu před implantací stentu. Miniinvaz Terap. 1999;4(2):50–53.
 • 212. Klementa I, Neoral Č, Král V, Aujeský R, Bohanes T. ATB profylaxe u rozsáhlých rekonstrukcí jícnu pro karcinom. Bratisl lek Listy. 1999;100(12):711–713.
 • 213. Köcher M. Léčba dysfagie samoexpandibilními stenty u inoperabilních procesů jícnu a kardie a její srovnání s jinými paliacemi. Doktorská dizertační práce, vědní obor: 51–09–9/51 Zobrazovací metody. Obhajoba: v Olomouci 27. dubna 1999.

2000

 • 214. Aujeský R, Král V, Kojecký Z, Neoral Č. Současné možnosti léčby achalázie jícnu. Rozhl Chir. 2000;79(3):99–100.
 • 215. Aujeský R, Neoral Č, Král V, Klein J. Oncological problems associated with Barrett’s oesophagus. Biomed Pap Fac Med Palacky Univ Olomouc. 2000;143:77.
 • 216. Aujeský R, Král V, Klein J, Neoral Č. Časný karcinom jícnu. Rozhl Chir. 2000;79(11): 524–527.
 • 217. Loveček M, Dlouhý M. Funkční diagnostika onemocnění jícnu (manometrie a pH-metrie jícnu na chirurgickém pracovišti). Prakt Lék. 2000;80(3):139–141.
 • 218. Král V, Hajduch M, Klein J, Neoral Č, Mihál V, Orel M, et al. Význam a možnosti současné cytostatické léčby maligních nádorů; testování účinnosti cytostatik. Rozhl Chir. 2000;79(3):134–138.
 • 219. Neoral Č, Aujeský R, Kojecký Z, Bohanes T, Král V. Zenkerův divertikl – možnosti transorálního endoskopického řešení u rizikových nemocných. Miniinvaz Terap. 2000;5(1):18–20.
 • 220. Vysloužil K, Král V, Klementa I, Blahut L, Konečný M, Neoral Č. Chirurgické léčení spontánní perforace jícnu – Boerhaave syndrom. Rozhl Chir. 2000;79(11):521–523.
 • 221. Černá M, Köcher M, Dlouhý M, Neoral Č, Gryga A, Duda M, et al. FerX Ella esophageal covered stent. Biomed Pap Fac Med Palacky Univ Olomouc. 2000;143:79–80
 • 222. Král V, Hajdúch M, Neoral Č, Klein J, Mihál V, Aujeský R, et al. Contribution of the test of chemoresistance of malignant tumors on indication and method of adjuvant therapy. Biomed Pap Fac Med Palacky Univ Olomouc. 2000;143:91–92.
 • 223. Neoral Č, Král V, Aujeský R, Bohanes T. Possibilities of positive affection of long-term results in patients with esophageal cancer. Biomed Pap Fac Med Palacky Univ Olomouc. 2000;143:97.
 • 224. Neoral Č, Král V, Aujeský R, Kohoutek M, Bohanes T, Grosmanová T. A neoadjuvant pre- paration of patients with esophageal cancer. Biomed Pap Fac Med Palacky Univ Olomouc. 2000;143:97–98.
 • 225. Köcher M, Dlouhý M. Stenty v řešení maligních striktur jícnu. Hradec Králové: Nakladatelství Olga Štambergová; 2000.

2001

 • 226. Černá M, Köcher M, Dlouhý M, Neoral Č, Gryga A, Duda M, Buriánková E, El Sheikh H. Jícnový FerX Ella stent – první klinické zkušenosti. Čes Radiol. 2001;55(3):198–203.
 • 227. Herman J, Duda M, Lovecek M, Svach I. Primary malignant melanoma of the oesophagus treated by endoscopic ablation and interferon therapy. Dis Esophagus. 2001;14(3–4): 239–240.
 • 228. Duda M, Aujeský R, Czudek S, Drahoňovský V, Dzielicki J, et al. Jícen, žaludek. In: Czudek S, Duda M, editors. Miniinvazivní chirurgie – soubor sedmi CD-ROM. Třinec: Nemocnice Podlesí; 2001.
 • 229. Duda M. Jícen a kardie. In: Zeman M, et al. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2001; s. 191–205.
 • 230. Duda M. Bránice. In: Zeman M, et al., editor. Speciální chirurgie. Praha: Galén; 2001; s. 206–208.
 • 231. Neoral Č, Aujeský R, Bohanes T, Klein J, Havlík R, Král V. Laparoskopicky asistovaná ezo- fagektomie – alternativa resekce jícnu po neoadjuvantní aktino-chemoterapii. Čes slov Gas- troenterol Hepatol. 2001;55(1):72.
 • 232. Neoral Č, Aujeský R, Beneš P, Bohanes T, Klein J, Havlík R, et al. Neoadjuvance v terapii karcinomu jícnu. Čes slov Gastroenterol Hepatol. 2001;55(1):76.

2002

 • 233. Loveček M, Duda M, Dlouhý M, Herman J, Švach I, Gryga A. Manometrie u achalázie jícnu. Rozhl Chir. 2002;81(4):183–187.
 • 234. Loveček M, Gryga A, Herman J, Švach I, Duda M. Komplikace laparoskopické fundoplikace. In: Sborník abstrakt V. konference CMCIE. 7. 6. 2002, Brno. nestr.
 • 235. Neoral Č, Klein J, Bohanes T, Aujeský R, Král V. Zkušenosti s miniinvazivními výkony v dutině hrudní z pohledu klinického pracoviště. Slov Chirurg. 2002;1(6):10–13.
 • 236. Neoral Č, Aujeský R, Bohanes T, Klein J, Král V. Laparoscopic transhiatal resection of epi- phrenic diverticulum. Dis Esophagus. 2002;15(4):323–325.

2003

 • 237. Herman J, Duda M, Loveček M, Švach I, Janda P. Primary malignant melanoma of the esophagus. Review Series Oncology. 2003;1(XX):18–19.
 • 238. Loveček M, Gryga A, Herman J, Švach I, Duda M. Peroperační diagnostické metody při operaci achalázie jícnu. První zkušenosti. Rozhl Chir. 2003;82(11):577–579.
 • 239. Neoral Č, Aujeský R, Král V, Vrba R. Hodnocení dlouhodobých výsledků operačního řešení gastroezofageální refluxní choroby. Slov Chir. 2003;2(7):4–6.
 • 240. Neoral Č, Aujeský R, Bohanes T, Klein J, Král V. Alternatives in treatment of Zenker diverticulum in the elderly. Biomed Pap Fac Med Univ Palacky Olomouc. 2003;147(Suppl.1):28.
 • 241. Neoral Č, Aujeský R, Bohanes T, Klein J, Král V. The first experience in sentinel node identification techniques in carcinoma of the distal esophagus and gastric cardia. Biomed Pap Fac Med Palacky Univ Olomouc. 2003;147(Suppl. 1):28.
 • 242. Duda M. [Kala Z. Refluxní choroba jícnu. Diagnostika a chirurgická léčba]. Recenze knihy. Vnitř Lék. 2003;49(6):510.
 • 243. Duda M. Hematemeze (s P. Hůlkem): Choroba jícnu refluxní – chirurgický dodatek. Kýla hiátová. Prstenec Schatzkiho (s L. Páčem). Varixy jícnové – chirurgický dodatek. In: Horký M, editor. Lékařské repetitorium. Praha: Galén; 2003. s. 224, 311–312, 517, 675.
 • 244. Neoral Č Aujeský R. Komplikácie a ich riešenie – iné pracovisko. In: Marko L’, editor. GER: Gastroezofageálny reflux: komplexný pohľad. Banská Bystrica: MUDr. L’ubomír Marko, THK 25; 2002. s. 58–63.
 • 245. Laasch HU, Martin DF, Do YS, Köcher M, Valette PJ. Interventional Radiology for the Management of Inoperable Carcinoma of the Oesophagus. Endoscopy. 2003;35:1049–1058.

2004

 • 246. Loveček M, Herman J, Švach J, Duda M, Gryga A. Esophageal dysfunction in a female patient with diabetes mellitus and achalasia. Bratisl lek Listy. 2004;105(3):101–103.
 • 247. Duda M, Hep A. Esophageal disease. Čes a Slov Gastroenterol Hepatol. 2004;58(1):12.
 • 248. Duda M. Jícen a kardie. In: Zeman M, et al., editor. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén; 2004. s. 191–205.
 • 249. Duda M. Bránice. In: Zeman M, et al., editor. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén; 2004. s. 206–207.
 • 250. Aujeský R, Král V, Klein J, Vrba R, Bohanes T, Neoral Č. Reoperace po laparoskopické fundoplikaci. Rozhl Chir. 2004;83(10):503–505.
 • 251. Neoral C, Aujeský R, Bohanes T, Klein J, Král V, Vrba R, et al. Sentinel lymph node iden- tification and biopsy in cancer of the esophagus and cardia. Dis Esophagus. 2004;17 (Suppl. 1):A124.
 • 252. Neoral Č, Aujeský R, Král V, Bohanes T, Vrba R. Naše zkušenosti s transhiatální laparosko- pickou ezofagektomií. Slov Chir. 2004;3(3):9–11.
 • 253. Král V, Neoral Č, Aujeský R, Vrba R. Úvaha o současných možnostech léčby karcinomu jícnu. Rozhl Chir. 2004;83(12):609–613.
 • 254. Král V, Neoral Č, Auejský R, Havlík R, Klein J, Hajdúch M, et al. Co je možno očekávat od neoadjuvantní terapie karcinomu jícnu? Rozhl Chir. 2004;83(10):488–492.

2005

 • 255. Duda M, Gryga A, Skalický P. Estado actual de las technicas de minima invasion en la Republica Checa. In: Proc II Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica; 15. 11.–18. 11. 2005; La Habana, Cuba. p. 10.
 • 256. Aujeský R, Hajdúch M, Neoral Č, Král V, Lubušká L, Bohanes T, et al. p53-Prognostic factor of malignant transformation of Barrett’s esophagus. Biomed Pap Fac Med Univ Palacky Olomouc. 2005;149(1):141–144.
 • 257. Bohanes T, Neoral Č, Aujeský R, Vrba R, Klein J, Koranda P. Sentinel lymph node in esophageal cancer before neoadjuvant therapy. Biomed Pap Fac Med Univ Palacky Olomouc. 2005;149(1):145–147.
 • 258. Neoral Č, Aujeský R, Král V, Klein J, Bohanes T, Vrba R, Koranda P. Technika získání sentinelových uzlin u tumorů v oblasti distálního jícnu a žaludku. Rozhl Chir. 2005;84(6):307–309.
 • 259. Černá M, Köcher M, Gryga A, Duda M, Neoral Č. Paliativní léčba dysfagie u inoperabilních maligních stenóz gastroezofageálního přechodu. Čes Radiol. 2005;59(3):17.
 • 260. Neoral Č, Aujeský R, Vrba R, Král V, Klein J, Bohanes T, et al. Zhodnocení významu sentinelové uzliny u tumorů jícnu a kardie. Miniinvaz Chir Endosk Chir Súčasnosti. 2005;9(4): 17–20.
 • 261. Köcher M. Covered esophageal stent with antireflux valve for the palliation of malignant tumors of gastroesophageal junction – radiologist point of view and practical tips. In: Tersip T, editor. Stenting in gastrointestinal tract. Hradec Králové: Grafické studio Olga Čermáková; 2005
 • 262. Köcher M: Léčba striktur jícnu. In: Krajina A, Peregrin JH, editoři. Intervenční radiologie – miniinvazivní terapie. Hradec Králové: Grafické studio Olga Čermáková; 2005.

2006

 • 263. Král V, Neoral Č, Aujeský R, Havlík R, Klein J, Hajdúch M, et al. Neoadjuvant therapy for oesophageal cancer – what can we accept? Hepato-gastroenterology. 2006;52(71):720–722.
 • 264. Duda M, Gryga A, Czudek S, Skalický P. Chirurgie a miniinvazivní metody v České republice. SK Chir. 2006;3(1):20–26.
 • 265. Vrba R, Neoral Č, Aujeský R. Biliární reflux u refluxní nemoci jícnu. Rozhl Chir. 2006;85(1):31–34.
 • 266. Vrba R, Neoral Č, Aujeský R. Možnost detekce biliárního refluxu u refluxní nemoci jícnu. Miniinvaz Chir Endosk Chir Súčastnosti. 2006;10(2):5–8.
 • 267. Loveček M, Maňásková E. Možnosti 24hodinové pH-metrie horního jícnu v diagnostice ezofagofaryngeálního refluxu. Otorinolaryngol Foniatr. 2006;55(4):193–198.
 • 268. Neoral Č, Aujeský R, Bohanes T, Král V, Klein J, Koranda P, et al. Sentinelová uzlina u karcinomu distálního jícnu a kardie. Klin Onkol. 2006;19(6):305–309.
 • 269. Horáková M, Neoral Č. Regionální produkce CO2 – včasný záchyt hypoperfuze transponátu jícnu. Miniinvaz Chir Endosk Chir Súčasnosti. 2006;10(3+4):26–29.
 • 270. Neoral Č, Aujeský R. Miniinvazivní chirurgie v horních partiích GIT: state of the art. Miniinvaz Chir Endoskop Chir Súčasnosti. 2006;10(3+4):5–7.
 • 271. Neoral Č, Aujeský R, Král V, Bohanes T, Vrba R, Klein J. Minimally invasive surgery in treatment of „stromal“ tumors of the esophagus. Surg Endosc. 2007;21(Suppl. 1):S137.
 • 272. Bohanes T, Neoral C, Aujeský R, Vrba R, Klein J, Král V, et al. Sentinel lymph node detection and biopsy in cancer of the esophagus and cardia. Surg Endosc. 2006; 20(Suppl. 1):S176.
 • 273. Koranda P, Neoral C, Aujeský R, Hušák V, Vrba R, Kamínek M, et al. Sentinel lymph node detection in patients with esophageal carcinoma. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2006;33 (Suppl. 2):S144.

2007

 • 274. Duda M. Historie rozvoje laparoskopické chirurgie ve světě a v ČR. Med Trib (Praha). 2007;3(34):I.
 • 275. Vrba R, Neoral Č, Aujeský R, Loveček M. Nepřímý antirefluxní výkon u gastroezofageální refluxní nemoci. Rozhl Chir. 2007;86(9):490–492.
 • 276. Neoral Č. Miniinvazivní chirurgie jícnu. Kauzistiky Alergol Pneumol ORL. 2007;4(Suppl. 3): nestr.

2008

 • 277. Vrba R, Neoral Č, Aujeský R, Loveček M. Zenkerův divertikl – chirurgická terapie. Rozhl Chir. 2008;87(3):118–120.
 • 278. Loveček M, Vrba R, Aujeský R, Neoral Č. Funkční změny kardioezofageální oblasti po laparoskopické fundoplikaci. Rozhl Chir. 2008;87(5):237–241.
 • 279. Horáková M, Neoral Č. Metodika sledování regionální produkce CO2 – včasný záchyt hypoperfuze transponátu jícnu (výsledky). Miniinvaz Chir Endosk Chir Súčasnosti. 2008;12(4): 4–10.
 • 280. Holub E. Vzpomínky pamětníků na olomouckou chirurgii. In: Duda M, editor. Historie chirurgie, vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie. 1. vydání (2. vydání 2009) Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc; 2008. 52–61.
 • 281. Köcher M. Miniinvazivní léčba dysfágie. Postgrad Med. 2008;10:213–221.

2009

 • 282. Aujesky R, Neoral C, Kral V, Bohanes T, Vrba R, Vomackova K. Video-assisted laparoscopic resection of the esophagus for carcinoma after neoadjuvant therapy. Hepatogastroenterology. 2009;56(93):1035–1038.
 • 283. Aujeský R, Neoral Č, Král V, Dlouhý M, Vrba R, Vomáčková K. Achalázie jícnu z pohledu chirurga. Endoskopie. 2009;18(2):72–76.
 • 284. Malý T, Neoral Č, Chudáček J, Kysučan J, Köcher M, Michálková K, et al. Esophageal atresia with congenital stenosis of the distal part of thoracic esophagus. Eur Surg. 2009;41(Suppl. 228):7.
 • 285. Neoral C, Vomackova K, Vrba R, Aujesky R, Cincibuch J, Buriankova E. The benefit of PET- CT in the therapeutic algorithm of esophageal cancer. World J Surg. 2009;33(Suppl.1):S121.
 • 286. Horáková M, Neoral Č. Pooperační sledování perfuze gastroplastiky jícnu. Rozhl Chir. 2009;88(1):18–20.
 • 287. Marko Ľ, Moravec R, Neoral Č. Chirurgia pažeráka a žalúdka: minulosť a miniinvazívna chirurgia a endoskopia súčasnosti. Banská Bystrica: Marko BB; 2007.

2010

 • 288. Neoral Č, Aujeský R. Nádory zažívacího traktu: Jícen. In: Šimša J, editor. Sentinelová uzlina lymfadenektomie u solidních nádorů. Praha: Maxdorf; 2010. s. 175–178.
 • 289. Duda M, Adamčík L, Czudek S, Škrovina M, Velkoborský M, Čech B, Bezděk R, Merenda M, Kamler A. Miniinvazivní řešení komplikací v jícnové chirurgii. Slovenská chirurgia, 2010;7(1–2):21–24.
 • 290. Duda M, Žaloudík J, Ryska M, Dušek L. Chirurgická léčba solidních nádorů v České republice. Rozhl Chir. 2010;89(10):588–593.
 • 291. Vomáčková K, Neoral Č, Aujeský R, Vrba R, Kysučan J, Mysliveček M, Formánek R. Využití PET-CT v plánování léčby karcinomu jícnu. Miniinvazna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. 2010;14(4):24–27.
 • 292. Neoral Č, Aujeský R, Král V. Náhrada jícnu tlustým střevem-zkušenosti se 109 případy. Rozhl Chir. 2010;89(12):740–745.
 • 293. Aujeský R, Neoral Č, Král V, Vrba R,,Vomáčková K. Videoasistovaná resekce jícnu pro karcinom – desetileté zkušenosti. Rozhl Chir. 2010;89(12):746–749.

2011

 • 294. Duda M, Gryga A, Czudek S, Skalický P. Twenty yers of minimaly invasive Surgery in the Czech Republic. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2011;6(1):42–47.
 • 295. Vrba R, Aujeský R, Vomáčková K, Zbrozková L, Neoral Č. Upside-down stomach-results of mini-invasive surgical therapy. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2011;6(4):231–235.
 • 296. Köcher M, Válek V, Černá M, Kozák J, Neoral Č, Aujeský R, Andrašina T. Léčba benigních striktur jícnu rezistentních na balónkovou dilataci biodegradabilními stenty. Čes Radiol. 2011;65:131–136.
 • 297. Černá M, Köcher M, Válek V, Kozík J, Neoral Č, Aujeský R, Andrašina T. Léčba benigních píštělí jícnu krytými biodegradabilními stenty, první výsledky. Čes Radiol. 2011;65:112–116.
 • 298. Černá M, Köcher M, Válek V, Aujeský R, Neoral Č, Andrašina T, Pánek J, Mahathmakanthi S. Covered biodegradable stent: new therapeutic option for the management of esophageal perforation or anastomotic leak. Cardiovasc Intervent Radiol. 2011;34:1267–1271.
 • 299. Vrba R, Aujeský R, Vomáčová K, Cincibuch J, Neoral Č. Synchronní karcinom jícnu a plíces metastázou karcinomu jícnu do ledviny – kazuistické sdělení. Miniinvazivna chirurgia a endoskopia chirurgia súčastnosti. 2011;15(4):4–7.
 • 300. Bohanes T, Neoral Č.Akutní mediastinitida. Rozhl Chir. 2011;90(11):604–611.
 • 301. Martínek J, Falt P, Gregar J, Suchánek Š, Urban O, Procházka V, Zaoral M. Radiofrekvenční ablace v gastrointestinálním traktu – aktuální stav ve světě a v ČR. Gastroent Hepatol 2011; 65(5): 279–285
 • 302. Luzna P, Gregar J, Überall I, Radova L, Prochazka V, Ehrmann J. Changes of microRNAs-192, 196a and 203 correlate with Barrett’s esophagus diagnosis and its progression compared to normal healthy individuals. Diagn Pathol. 2011;6:114.
 • 303. Luzna P, Gregar J, Uberall I, et al. Micro RNA Assessment as a New Diagnostic and Prognostic Tool of Barrett’s Esophagus. Pilot Study Gastroenterology. 2011;140(5):219.
 • 304. Gragar J. Barretův jícen. In: Černoch J, et al. Prekancerózy v trávicím traktu. 1. vyd. Praha: Grada; 2011.
 • 305. Duda M, a kol. Jícen …pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušenosti olomoucké jícnové školy… 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2011.

2012

 • 306. Duda M, Adamčík L, Dušek L, Škrovina M, Jínek T. Zhoubné nádory jícnu v České republice. Rozhl Chir. 2012;91(3):141–145.
 • 307. Gregar J, Procházka V, Lužná P, Ehrman J jr. Využití NBI v diagnostice a sledování pacientů s Barrettovým jícnem. Gastroent Hepatol. 2012;66(2):126–132.
 • 308. Neoral Č, Bohanes T, et al. Biopsie sentinelové uzliny. 1. vyd. Praha: Galén; 2012.
 • 305. Duda M, a kol. Jícen …pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušenosti olomoucké jícnové školy… 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2012.

 

Významné osobnosti olomoucké jícnové chirurgie

Zakladatelem jícnové chirurgie v Olomouci byl prof. MUDr. Vladislav Rapant, DrSc., který po svém příchodu do Olomouce v roce 1946 začal uvedený obor soustavně rozvíjet a přivedl k této práci své další spolupracovníky. Z jeho žáků se této problematice nejvíce věnovali prof. MUDr. Zdeněk Šerý, DrSc., a prof. MUDr. Jiří Králík, DrSc. Tyto dva chirurgy je možno považovat za nejvýznačnější představitele druhé generace olomouckých chirurgů věnujících se jícnové chirurgii. Byla to však i celá dlouhá řada dalších přímých spolupracovníků prof. Rapanta, jak to vyplývá z bibliografie prací s touto tematikou.

prof. MUDr. Vladislav Rapant, DrSc.*

Zakladatel a přednosta I. chirurgické kliniky v letech 1945–1970 (obr. 1)

Obr. 1 – Prof. MUDr. Vladislav Rapant, DrSc., zakladatel a přednosta I. chirurgické kliniky v Olomouci v letech 1945–1970, oficiální nedatovaný portrét

Obr. 1 – Prof. MUDr. Vladislav Rapant, DrSc., zakladatel a přednosta I. chirurgické kliniky v Olomouci v letech 1945–1970, oficiální nedatovaný portrét

Narodil se 6. června 1902 v Uherském Hradišti, kde vystudoval klasické gymnázium a poté lékařskou fakultu brněnské univerzity, kde promoval 21. 12. 1925. Po promoci nastoupil na interní kliniku prof. Vanýska v Brně. Svůj původní úmysl stát se gynekologem změnil po půlroční stáži na chirurgické klinice prof. Petřivalského a tento obor se mu stal životním osudem. Brzy se stává výrazným představitelem moravské chirurgické školy prof. Petřivalského. V roce 1935 habilituje na brněnské klinice prací o insuficienci jater po operaci na žlučových cestách. V době války musel převzít nelehký úkol vedení brněnské kliniky a po osvobození v roce 1945 odchází jako přednosta chirurgického oddělení zemských ústavů v Olomouci. Po obnovení univerzity se stává prvním přednostou chirurgické kliniky a vysokoškolským učitelem. Po první světové válce se stal průkopníkem všech směrů moderní chirurgie. Každoročně vycházela z pera prof. Rapanta řada prací věnovaných nejožehavějším problémům chirurgie. Zvláštní zájem věnoval mnoho let hrudní a jícnové chirurgii, chirurgii žaludku, portální hypertenzi a endokrinochirurgii. Průkopnicky řešil problematiku onkochirurgie a příkladem je na svou dobu ojedinělá monografie Rakovina žaludku a kardie. Výsledkem schopnosti rozsáhlé interdisciplinární spolupráce pak byla kolektivní monografe Chirurgie velkých krvácení. V Olomouci založil tradici Petřivalského dne, každoročního setkání chirurgů, kde jsou prezentovány aktuální problémy chirurgie. Byl vynikajícím sjezdovým referentem a pověstné byly zejména jeho vysoce temperamentní a poutavé debaty s ostatními vedoucími chirurgy, zejména však s akademikem Bedrnou. Chirurgie mu byla po celý život nejen povoláním, ale i posláním a životní náplní jak na pracovišti, tak i ve chvílích volna. Teprve po padesátce si dopřál nečetné chvíle volna v přírodě a při myslivosti, v níž nalézal odpočinek a klid pro další pracovní dny. V čele kliniky stál až do počátku roku 1970 a i pak ještě řadu let publikoval a zajímal se o práci kliniky. Právě po odchodu prof. Rapanta z čela kliniky jsem měl vzácnou příležitost s ním často hovořit o své připravované kandidátské práci o jeho oblíbeném tématu hiátových hernií. Setkával jsem se s ním na jeho podvečerních procházkách, na které chodíval v ulicích klidné čtvrti, kde jsme oba bydleli. Bohužel tuto příležitost k setkávání postupně zhatil jeho zhoršující se zdravotní stav. Poslední léta života byl sužován zhoršující se oční chorobou, se kterou statečně bojoval do své smrti v roce 1989.

* Zpracováno dle publikací:

 1. Wondrák E. K sedmdesátým narozeninám prof. MUDr. Vladislava Rapanta, DrSc. Rozhl Chir 1972; 51(6):253–257.
 2. Šerý Z. Prof. MUDr.Vladislav Rapant, DrSc. – 80letým. Rozhl Chir 1982;61(6):369–372.
 3. Duda M, a kolektiv. Historie chirurgie, vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie. 1. a 2. vydání Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008 a 2009.

 

prof. MUDr. Zdeněk Šerý, DrSc.**

Přednosta I. chirurgické kliniky v letech 1970–1983 (obr. 2)

Obr. 2 – Prof. MUDr. Zdeněk Šerý, DrS c., přednosta I. chirurgické kliniky v Olomouci v letech 1970–1983, fotografie z poloviny osmdesátých let minulého století

Obr. 2 – Prof. MUDr. Zdeněk Šerý, DrS c., přednosta I. chirurgické kliniky v Olomouci v letech 1970–1983, fotografie z poloviny osmdesátých let minulého století

Narodil se 23. 9. 1917 ve Věžkách na Hané. Jeho studium na lékařské fakultě v Brně přerušila fašistická okupace. Již během války však pracoval a vzdělával se na chirurgické klinice v Brně a po promoci v roce 1945 odešel na vyzvání prof. Rapanta na nově zřízenou chirurgickou kliniku v Olomouci.

Pod vedením svého učitele vyrostl ve všestranně erudovaného chirurga, k jehož širokým zájmům patřila zejména hrudní chirurgie, chirurgie zažívacího traktu a chirurgie prsu. Velmi významně však napomohl v počátcích své kariéry i rozvoji moderní anesteziologie. Mezinárodního věhlasu získal především svými pracemi z oblasti hrudní chirurgie, kde se podílel např. na popisu a úspěšné léčbě nové plicní choroby – adiaspiromykózy plic u dětí, a dále pak pracemi z jícnové chirurgie. Jeho vynikající jazykové znalosti mu umožnily proslavit jméno olomoucké chirurgie na chirurgických kongresech v celé Evropě. Na jeho pozvání přijela do Olomouce řada předních světových chirurgů, zejména při příležitosti Petřivalských dnů v Olomouci, kterých celkem šest organizoval. Pro jeho vynikající řečnické schopnosti v několika světových jazycích mu jeho nejbližší přátelé a ctitelé dali přezdívku „Zdeněk zlatoústý“. Vychoval řadu odborníků a vedl vědeckou přípravu mnoha chirurgů. Vždy působil především svým osobním příkladem a pro mnohé z nás zůstává nedostižným vzorem píle a vytrvalosti ve vědecké práci, obětavosti a laskavosti k nemocnému. Poslední léta jeho života byla poznamenána postupně se zhoršujícími obtížemi z komplikací lupénky, kterou dlouho trpěl. Často jsme, když snaha pomoci byla málo účinná, vzpomínali na citát pod jeho oblíbeným slavným Rembrandovým obrazem Anatomická pitva Dr. Tulpa: „Ve službách jiných stravuji sebe“. Prof. MUDr. Zdeněk Šerý, DrSc., zemřel ve věku nedožitých 77 let 14. 8. 1994 ve Šternberku.

** Zpracováno dle publikace:

 1. Duda M, a kolektiv. Historie chirurgie, vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1. vydání 2008, 2. vydání 2009.

 

prof. MUDr. Jiří Králík, DrSc.*

Přednosta I. chirurgické kliniky v letech 1991–1993 (obr. 3)

Obr. 3 – Prof. MUDr. Jiří Králík, DrS c., přednosta I. chirurgické kliniky v Olomouci v letech 1991–1993, fotografie z Purkyňovy společnosti v roce 2002 ke stému výročí narození prof. Rapanta

Obr. 3 – Prof. MUDr. Jiří Králík, DrS c., přednosta I. chirurgické kliniky v Olomouci v letech 1991–1993, fotografie z Purkyňovy společnosti v roce 2002 ke stému výročí narození prof. Rapanta

Narodil se 29. 12. 1927. Po studiích v Olomouci krátce pracoval v anatomickém ústavu a pak nastoupil na I. chirurgickou kliniku v Olomouci. Byl rovněž přímým žákem prof. Rapanta, pod jehož vedením pracoval až do roku 1971, kdy odešel do Ostravy jako zástupce přednosty ostravské chirurgické kliniky. Ještě během svého působení v Olomouci dlouhodobě zastupoval v polovině šedesátých let minulého století primáře chirurgického oddělení ve Šternberku během jeho pracovního pobytu v zahraničí. Později se od roku 1976 stal primářem v Přerově, kde působil až do roku 1988. Poté se vrátil na I. chirurgickou kliniku v Olomouci, kterou pak v letech 1991–1993 až do svého odchodu do důchodu vedl. Byl velmi odvážný a zručný chirurg a vedle rozsáhlé praktické činnosti v chirurgii byl velmi aktivní ve vědecko-publikační činnosti. Ta byla zaměřena především na problematiku jícnu a portální hypertenze a rozsáhlý výčet jeho prací je uveden v příslušných kapitolách této knihy.

* Zpracováno dle publikace:

 1. Duda M, a kolektiv. Historie chirurgie, vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie. 1. vydání a 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2008 a 2009.