KOCh
KOCh KOCh

Video 41 Laparoskopická resekce střeva, ukázka sutury střevní stěny


Video 41

VIDEO 41:

Laparoskopická resekce střeva, ukázka sutury střevní stěny

.