KOCh
KOCh KOCh

Video 61 Příprava operatéra – nasazení sterilních rukavic


Video 61

VIDEO 61:

Příprava operatéra – nasazení sterilních rukavic

.