KOCh
KOCh KOCh

Kapitola 2: Vyšetření chirurgického nemocného